קישורים למקורות מידע

תמונה של יעל ושחר עומדים ומתסכלים למצלמה

כלל התכנים שבסדנה מבוססים על הרפרנסים הבאים 

 

1. João Pedro Nunes ,.  et al,. What influence does resistance exercise order have on muscular strength gains and muscle hypertrophy? A systematic review and meta- analysis, European Journal of Sport Science, DOI: 10.1080/17461391.2020.1733672 

 

2. Roberto Sima ̃o,. Et al,. Exercise Order in Resistance Training,  Sports Med 2012; 42 (3): 251-265 

 

3. Aragon et al. International society of sports nutrition position stand: diets and body composition, Journal of the International Society of Sports Nutrition (2017) 14:16 

 

4. נייר עמדה צמחונות עמותת עתיד

 

5.  Michelle K. Alencar, ,.  et al,. Increased meal frequency attenuates fat-free mass losses and some markers of health status with a portion-controlled weight loss diet, Nutrition Research (2015), doi: 10.1016/j.nutres.2015.03.003 

 

6. Michael Boschmann ,.  et al,. Water Drinking Induces Thermogenesis through Osmosensitive Mechanisms, (J Clin Endocrinol Metab 92: 3334–3337, 2007) 

 

7. Helms et al. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation, Journal of the International Society of Sports Nutrition 2014, 11:20 

 

8. Jäger et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise, Journal of the International Society of Sports Nutrition (2017) 14:20 

 

9.  Kerksick et al. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations,  Journal of the International Society of Sports Nutrition (2018) 15:38 

 

10. Margo Mountjoy,. IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update, the International Journal of Sport Nutrition
and Exercise Metabolism
; doi: 10.1123/IJSNEM.2018-0136. 

 

11.  EFFECTS OF VARIABLE RESISTANCE TRAINING ON MAXIMAL STRENGTH: A META-ANALYSIS , Journal of Strength and Conditioning Research  2018 National Strength and Conditioning Association

 

12.  Nutrition and Athletic Performance,  MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISEÒ
Copyright Ó 2016 by the American College of Sports Medicine, Academy of Nutrition and Dietetics, and Dietitians of Canada 

אנו משתמשים בקובצי Cookie באתרנו בכדי להעניק לך את החוויה הרלוונטית ביותר על ידי זכירת העדפותיך וביקורים חוזרים. בלחיצה על "אישור" אתה מסכים לשימוש בכל העוגיות.

×