הצהרת בריאות

אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי הנחיות אלה:

א. אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' לטופס זה היא חיובית, אז לצורך קבלתך לbuonce עלייך להמציא לbounce גם תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון ומבחינה תזונתית; bounce יקבל לקוח שהמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה.

ב. אם כל התשובות לשאלות לטופס זה הן שליליות- סמן את הצ'ק בוקס (ריבוע) שנמצא לצד הלינק של הצהרת הבריאות ב-V.

ג. בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות בbounce.

1. האם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב?

 

2. האם אתה חש כאבים בחזה
א. בזמן מנוחה?
ב. במהלך פעילויות שיגרה ביום-יום?
ג.בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית?

 

3. האם במהלך השנה החולפת
ב. איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת? סמן לא- אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת).
ג. איבדת את הכרתך?

 

4 .האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים
א. נזקקת לטיפול תרופתי?
ב. סבלת מקוצר נשימה או צפצופים?

 

5.האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר
א. ממחלת לב?
ב. ממוות פתאומי בגיל מוקדם? (לפני גיל 55 אם מדובר בגבר, ולפני גיל 65 אם זו אישה)

האם הרופא שלך אמר לך ב5 -השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית?

6 .האם הרופא שלך אמר לך ב5 -השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית?

 

7 .האם הינך סובל ממחלה קבועה (כרונית), שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית?

רישום ילדים שעד לגיל 18

ילדים ובני נוער שהינם מתחת לגיל 18 אינם רשאים להרשם לסדנה ללא אישור בכתב של הוריהם.
ילדים ובני נוער מתחת לגיל 17 אינם רשאים להרשם לסדנה גם במידה ונתקבל אישור מהוריהם.
ככל שילד או נער מתחת לגיל 18 נרשם באתר לא יהיה תוקף להרשמתו כל עוד לא נתקבל אישור הורים בכתב לכתובת [email protected] והחברה אישרה את ההרשמה.

נשים בהריון ונשים לאחר לידה

נשים בהריון אינן יכולות להצטרף לסדנה מאחר והן צריכות להיות בפיקוח רפואי והתאמה תזונתית פרטנית.
נשים שנכנסו לתהליך הריון במהלך תקופת התכנית ולאחר הרשמתן חייבות לדווח מיידית לחברה על כך מיד שהדבר נהיה בידיעתן. החברה רשאית להפסיק השתתפות בתכנית של נשים בהריון.

ייעוץ התזונה אינו אינו מהווה טיפול רפואי ו/או תחליף לטיפול רפואי.
במידה ויש אלרגיות/ אי סבילות/ או מזון העלול לגרום לבעיה בריאותית כזו או אחרת, יהיה על הלקוח להימנע משימוש באותו מזון מבנק המזונות שנמצא בתפריט התזונה באפליקציה. כמו כן, bounce לא תישא באחריות במקרה וכן.

אני, החתום, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי לטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות; אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.