תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון תנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן יחולו על השימוש באתר האינטרנט ובאפליקציות אשר יופעלו וינוהלו על ידי bounce ו/או מי מטעמה.  

להלן תקנון תנאי שימוש באפליקציית bounce בכתובת בית שמש הנשיא 85/1 (האפליקציה והאתר יקראו להלן וביחד: "האפליקציה").

 

האפליקציה תופעל ותנוהל על ידי בית העסק "bounce". בכל בעיה/טענה/הבהרה וכיוב' ניתן ליצור קשר עם "bounce" באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני – [email protected].

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון, באתר ובאפליקציה מיועד לנשים, גברים או ברבים כאחד הכל בהתאם להקשר הדברים.   

 1. הסכמתך לתנאי תקנון זה הינה תנאי לשימוש ו/או כניסה ו/או רכישת מוצרים ו/או קבלת מידע באמצעות  האתר ו/או האפליקציה לרבות השימוש בשירותים שמוצעים בהם ובמידע המצוי בהם. עצם השימוש ו/או הכניסה לאתר ו/או האפליקציה מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.            
 2. בכניסתך לאתר ו/או לאפליקציה הנך מצהיר ומתחייב כי הנך מכיר ומודע לתנאי השימוש, קראת אותם הבנת את האמור בו והנך מסכים להוראותיו.                                                              
 3. כל שימוש באפליקציה ו/או באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המוסדרים בתקנון זה. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה כולם ו/או מקצתם ו/או חלקם, אזי הנך נדרש לחדול לאלתר משימוש באפליקציה ו/או באתר.                                                                      
 4. הנך נדרש לקרוא תקנון תנאי שימוש זה בעיון רב הואיל ותקנון תנאי שימוש זה נועד להבטיח ולהסדיר את תנאי השימוש באפליקציה ובאתר לרבות שימוש נאות באתר ו/או באפליקציה ובשירותים ובמידע שיוצע בו.                                                                                                           
 5. האפליקציה והאתר עוסקים במתן שירותים ומידע עבור אימוני כושר, תזונה וסדנאות. כאשר המידע, האימונים, התוכניות ושיטות האימון וההרזיה יוצרו, פותחו והופקו באמצעות בית העסק "bounce".                                                                                                                                                
 6. השימוש באפליקציה ו/או באתר לרבות במידע, בשירותים ובתכנים המוצעים בו (להלן:"התכנים"), כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן.                                                             
 7. המונח תכנים יחול וכולל כל מידע המוצג באתר ו/או באפליקציה, סרטונים, תוכניות אימונים, תוכניות תזונה, הרצאות, תמונות, מידע קולי, מילוי חזותי בין בנפרד ובין בשילוב המידעים יחדיו. לרבות עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה, איורים, סרטונים, מצגות, טבלאות, אייקונים, דמויות וכדומה כאשר האמור לעיל יחול גם על דרך הצגתם של המפורט בסעיף זה.                                                
 8. השימוש בתכנים ו/או באתר ו/או באפליקציה הינם לשימוש אישי, ופרטי של המשתמש בלבד שקיבל הרשאה לכך.                                                                                                                      
 9. בית העסק "bounce" יהיה רשאי לעשות שינוי באפליקציה ו/או באתר לרבות שינויי תוכן, מבנה, עריכה, זמינות, שירותים כולם ו/או מקצתם וזאת ללא צורך בהודעה מראש ובכפוף לכך כי זכויות המשתמש לא ייפגעו כתוצאה משינויים אלו. כך או כך בית העסק "bounce" עושה ויעשה שימושים מתוך כוונה לשפר את חווית המשתמש באתר ו/או באפליקציה.                              
 10. "bounce" שומרים לעצמם את הזכות לאפשר ו/או לא לאפשר שימוש באפליקציה ו/או באתר בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי.                                                                                                    
 11. "bounce" שומרים לעצמם את הזכות לאפשר גישה לחלק מהמידע ו/או מהתוכן המוצג למשתמשים מסוימים כאשר יכול ומידע ו/או תוכן זה יהיה מוגבל למשתמשים אחרים מסיבות כאלו ו/או אחרות הכל על פי שיקול דעתם.                                                                                    
 12. השימוש באתר ו/או באפליקציה כפוף למילוי הצהרת בריאות והינה תנאי לכניסתך ולשימוש באתר ו/או באפליקציה.                                                                                                                     

  13.במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה עשויות להופיע פרסומות מטעם "bounce" ו/או צדדים שלישיים.                                                                                                                                                 

  14.התשלומים עבור השירותים המוצגים ו/או מוצעים למכירה יתבצעו באמצעות סליקת כרטיסי אשראי בלבד באמצעות מטבע שקל חדש בלבד. המחירים שיוצגו יהיו נכונים למועד הצגתם ועשויים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול "bounce" ו/או מי מטעמם כאשר דמי ביטול של השירותים יהיו בהתאם לדיני הגנת הצרכן המעודכנים. מובהר כי ניתן יהיה לבצע תשלומים באמצעות העברות בנקאיות ו/או שירותי סליקה אחרים הכל בהתאם לשיקול דעתם של בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

זכויות יוצרים וקניין רוחני 

 

  15.האפליקציה ו/או האתר בכללותו לרבות המידע והתכנים המופיעים לרבות המפורט בס' 7 הנ"ל ואף האלגוריתם בו עושים שימוש באתר ו/או באפליקציה, העיצוב, יישומים  וכל פרט אחר המצוי או גלום הינם קניינה הבלעדי של  "bounce" או של צדדים שלישיים שהתירו ל"bounce"  לעשות בהם שימוש והם רכושם הבלעדי של "bounce" וכל הזכויות לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני שייכים ל"bounce".  

  16.זכויות אלו מוגנות הן בישראל והן במדינות מחוץ לישראל באמצעות חוקי מדינת ישראל ובאמצעות אמנות בין לאומיות ודיני המדינות השונות.

  17.המשתמש באתר ו/או באפליקציה מתחייב לשמור ולנהוג על החוקים והאמנות אלו ונאסר עליו להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באפליקציה ו/או באתר ו/או לעשות שימוש בתוכן כלשהו המוצגים באתר ו/או באפליקציה, ללא קבלת ההסכמה מאת "bounce" מראש ובכתב.

  18.למען הסר ספק כל הזכויות הקנייניות לרבות זכויות היוצרים בכל מידע ו/או תוכן אשר יוצג באתר ו/או באפליקציה שייך ל "bounce". לרבות המידע הנמכר והמוצע למכירה באמצעות האתר ו/או האפליקציה. חל איסור על המשתמש להציג ו/או לשדר בכל דרך שהיא תוכן כלשהו מהאתר ו/או האפליקציה. 

 

איסוף ואבטחת מידע

 

  19.מדיניות הפרטיות של "bounce" הינה בהתאם להוראות החוק המתייחסים לשמירה על הפרטיות בהתאם להוראות הדין לרבות חוק הגנת הפרטיות. הפרטים שימסרו לצורך שימוש באתר ו/או באפליקציה יישמרו על ידי "bounce". לצורך השמירה על המידע "bounce" תעשה כל שביכולתה על מנת לשמור מידע זה לרבות שימוש בטכנולוגיות אבטחות מידע. יחד עם זאת מובהר, כי אין באפשרות "bounce" לבצע 100% הגנה מלאה על מנת להבטיח זאת.

  20.מובהר כי במסגרת פעילות האפליקציה והאתר תעשה שימוש ב- "" Cookies לצורך איסוף נתונים בגין העדפות שימוש, נתונים סטטיסטיים ואימות פרטים. מטרת פעילות זו היא לצורך התאמת חווית המשתמש, התאמת ואפיון העדפותיו של המשתמש, לרבות אפיון המוצרים המתאימים לו ואף לצורכי אבטחת מידע.

  21.Cookies או בעברית "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות נשמרות על גביי הכונן הקשיח ואליו חלק יפגעו עם סגירת הדפדפן. המידע שנאסף באמצעות עוגיות מכיל מידע אודות דפים בהם המשתמש עשה שימוש, משך זמן הביקור, כיצד הגעת לאתר, באילו מדורים ביקרת ועוד. מידע זה נשמר במאגרי "bounce" והשימוש בו כאמור הוא עבור הנ"ל. ביכולתך לנטרל את אפשרות איסוף המידע באמצעות העוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש. ככל ולא בחרת לנטרל הרי שהמשך השימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה לשימוש שעושה "bounce" בעוגיות. 

 

הגבלת האחריות

 

  22.השימוש באפליקציה או באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד. "bounce" עושה מאמצים רבים על מנת לספק חווית משתמש איכותית ובטוחה, אך יחד עם זאת, האפליקציה ו/או האתר אינו חף מתקלות ו/או כשלים ו/או בעיות ככל אתר אשר לעיתים עשויות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפליקציה.

  23.השירות באתר ו/או באפליקציה ניתן על ידי "bounce" במצבם AS IS ובכפוף לזמינותם. "bounce" לא תישא בכל אחריות שהיא מפורשת ובמשתמע לנזקים ו/או אובדן ישיר או עקיף לרבות נזק נלווה, תוצאתי אקראי או פיצויים עונשים לרבות אך לא רק הפסדי עבודה, עסקים, רווחים, הפסקות, הפסקות עבודה, איבוד מידע אישי או עסקי, פגיעה במוניטין וכל נזק בין אם הוא צפוי ושאינו צפוי אשר ינבע ו/או יהיה קשור בדרך זו או אחרת מהשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בהם לרבות ביחס לביטולם הגבלתם או הפסקתם ולרבות מבלי לגרוע:

שימוש ו/או אי יכולת שימוש, לרבות בתוכן ו/או בשירות בו מכל סיבה שהיא, מידע שהתקבל אצל המשתמש כגון הודעות טקסט במהלך ובמסגרת השימוש ו/או עקב השימוש, שימוש או הסתמכות על מידע ו/או תכנים, הפרעות זמינות ותקינות מכל סיבה שהיא, נזק או אובדן כתוצאה משגגה, טעות או אי דיוק. שיבוש בקליטת נתוני המשמש או קליטת רכישת מוצרים ו/או שירותים. מובהר כי אין בהגבלת האחריות כדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש.

רישום 

 

 24.לצורך קבלת שירותים ותכנים באתר ו/או באפליקציה כולם ו/או חלקם יכול ויהיה מותנה ברישום מוקדם. לצורך כך יהיה עליך למסור את פרטיך האישיים לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובות מייל וכל מידע רלוונטי אחר אשר באמצעותו תוכל לקבל את השירות ו/או התוכן המבוקש.

  25.במסגרת רישום לקבלת התכנים ו/או השירותים ייתכן ויונפקו לך אמצעי כניסה כגון שם משתמש וסיסמא. מובהר כי נתוני גישה אלו אם אישיים ומיועד לשימושך הפרטי בלבד וחל איסור למוסרם לאדם אחר ו/או לשתפם עם אחרים ו/או להעביר להם את פרטי הגישה.

  26.מובהר כי שימוש של המשתמש באתר ו/או באפליקציה מהווה התחייבות לשיפוי מלא של "bounce" ו/או מי מטעמם ככל שתוגש נגדם תביעה ו/או יידרשו לפיצוי כספי כתוצאה משימוש המשתמש באתר ו/או באפליקציה.

מדיניות ביטולים

 

  27.תנאי ביטול העסקה במידה והמשתמש יבקש לבטל את הרשמתו לסדנאות, בין אם השתמש בהם ובין אם לאו הינם בהתאם לחוק הגנת הצרכן ובהתאם למפורט להלן:                                                       

     1.27.ביטול עסקה עד 14 ימים לפני תחילת הסדנא ובלבד שהבקשה לביטול התקבלה בכתב תוך       14 ימים ממועד ההרשמה יחוייב המשתמש בדמי ביטול בשיעור של 10% מעלות הסדנא.

     2.27.ביטול עסקה החל מ- 14 ימים לפני תחילת הסדנה ועד יום לפני פתיחת הסדנא ובלבד               שהבקשה לביטול התקבלה בכתב במשרדי החברה יחוייב המשתמש בדמי ביטול בשיעור של               20% מעלות הסדנא.

     3.27.ביטול עסקה ביום בו החלה הסדנה לא יזכה את המשתמש בהחזר כספי כלל.

דין וסמכות שיפוט ייחודית

 

  28.על השימוש באתר ו/או באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל בלבד.

  29.מקום השיפוט הבלעדי וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע משימוש באתר ו/או באפליקציה ובכל הנוגע לתנאי שימוש אלו יהיו אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

כללי

 

  30.אני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה ואני מסכים להם ואפעל  בהתאם להם.